روز جشن شاهنامه

موسسه پژوهشی کودکان دنیا با همکاری گروه های مختلفی از مراکز آموزشی روز شاهنامه را برای کودکان و نوجوانان برگزار می کند. این برنامه با مشارکت بیش از ۳۰ سازمان مختلف اجرا خواهد شد که هر گروه مسئولیت اجرای فعالیتی پیرامون شاهنامه را به عهده دارد.

این جشن در قالب ۱۴ بخش سازمان دهی شده است:

ـ بخش قصه خوانی و قصه گویی

ـ نقالی

ـ پرده خوانی

ـ شاهنامه خوانی

ـ عروسک های شخصیت های شاهنامه

ـ نقاب ها

ـ حجم سازی

ـ جواهرات و زیور آلات شاهنامه

ـ خوراکی های شاهنامه

ـ نمایش

ـ و …

قابل ذکر است که هر بخش را یکی از سازمان های فعال در حوزه کودکان مدیریت و سازمان دهی می کنند.

این برنامه در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۳ در موزه صبا برگزار خواهد شد. از هم اکنون خود را برای حضور در این جشن آماده کنید.