رادیو کودکان دنیا

به زودی شما رادیو کودکان دنیا را هم خواهید شنید.

از اول خرداد ماه برنامه های رادیو کودکان دنیا پخش خواهد شد.

هر روز برنامه های شنیداری از فعالیت ها و برنامه های موسسه پژوهشی کودکان دنیا را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

وعده ما اول خرداد ۱۳۹۸