جشن شاهنامه

همه برای جشن شاهنامه دعوت هستیم.این جشن با همکاری دهها سازمان و مرکز آموزشی کودکان برگزار می شود.

پنج شنبه ۲۹ خرداد از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعدازظهر در محل مرکز هنری صبا به آدرس خیابان طالقانی ـ نبش سینما فلسطین ـ خیابان برادران مظفر