جشنواره بازی پدران در گرگان

جشنواره بازی پدران
جشنواره بازی پدران گرگان 2 به کوشش انجمن دوستداران کودک گلستان جشنواره بازى پدران با فرزندان در شهر گرگان برگزار شد.
در این جشنواره پدران با فرزندان خود در گروه های سنی مختلف انواع بازى ها را تجربه کردند و لحظه های خوبی را در کنار هم داشتند. استقبال پدران  از این برنامه در نوع خود بی نظیر بود.
این حرکت ارزشمند انجمن دوستداران کودک گلستان می تواند الگوی خوبی برای سایر شهرهای کشورمان باشد.

۲۸-فروردین-۱۳۹۶