جشنواره‌ی آدم‌برفی

در روزهای هشتم و نهم بهمن از شهرهای مختلف کشورمان ده‌ها قطعه عکس از آدم برفی‌هایی که کودکان به‌تنهایی یا با کمک همراهان خود درست کرده بودند، به دست ما رسید.
جدا از تنوع آدم‌برفی‌ها، همکاری، شور و شوق و مشارکت اعضای خانواده در ساخت آن‌ها هیجان‌انگیز بود.
بی‌شک هر فعالیتی که بتواند اعضای خانواده را به‌هم نزدیک کند، براى همه ارزشمند و مهم است. چه در روز برفی و چه در روز آفتابی!
با سپاس از همه عزیزانی که در این پروژه مشارکت کردند.