دسته: جاده‌های امن

گزارش نشست همفكری گروه های مختلف در طرح جاده‌ها و خيابان‌های امن برای كودكان

زير نظر  موسسه پژوهشي كودكان دنيا مديرپروژه : هنگامه بازرگاني مشاورارشد : ديكر انوهي  هواكيميان  ، پوپك سبطي مشاوران طرح  به ترتيب حروف الفبا: جناب آقاي جعفري  ، مسوول آموزش و پرورش ناحيه ۱ شهر ري جناب آقاي سرهنگ روشني ، مدير كل  آموزش  اداره راهنمايي رانندگي تهران بزرگ جناب آقاي سليميان، مسوول آموزش ابتدايي […]

جاده هاي امن به نفع كودكان

کشور ایران یکی از معدود کشورهای منطقه است که به خوبی موفق شده است شبکه گسترده ای را در زمینه بهداشت کودکان به وجود بیاورد . اگر در ۲۰ سال گذشته  بیماری های واگیر دار و یا عفونی عامل مهمی در مرگ و میر کودکان در کشور ایران بود ، اما امروز  مرگ و میر […]