برچسب: برنامه های مراقبتب برای رشد و تكامل كودكان خردسال

رشد و تكامل كودكان خردسال

به نام خدا   از سال ۱۹۹۰ میلادی توجه به برنامه های” رشد و تکامل کودکان خردسال ”  تبدیل به یک حرکت  جهانی برای بسیاری از سازمان های بین المللی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است . برنامه های رشد و تکامل کودکان خردسال است برنامه هایی است که به تمام نیازهای […]