دسته: نشریه‌ ها

کتاب اسباب بازی

ششمین جلد از مجموعه کتاب های مرجع آموزش کودکان خردسال با خوشحالی خبر انتشار جلد ۶ کتاب های مرجع آموزش کودکان خردسال با عنوان اسباب بازی را به اطلاع می رسانیم.کتاب اسباب بازی یک کتاب مرجع برای همه مربیان، معلمان و خانواده هایی است که می خواهند به شکل واحد کار و یا پروژه محور […]

تعاونی كتاب‌های پارچه‌ای

 تعاوني كتاب هاي پارچه اي يكي از طرح هايي است كه از  بطن برنامه هاي موسسه در ۱۳ آبان شكل گرفت. پس از آموزش مادران و زنان منطقه در حمايت از كودكان  گروهي از زنان محله اقدام به فعاليت هاي درآمد زا  كردند.  سپس  از سوي موسسه  نمونه هايي از كتاب هاي پارچه اي، عروسك، […]