نشست همفکری برای نیازهای کودکان همدان

نشست همفکری نیازهای کودکان همدانقابل توجه انجمن ها ، سازمان ها و نهادهای دوستدار کودک در شهر همدان

بدینوسیله از مدیران و مسوولان سازمان های دوستدار کودک در شهر همدان دعوت می شود تا در نشست همفکری شرکت نمایند.
برنامه کارگاه
۱ – شناسایی نیازهای کودکان در شهر همدان
۲ – اولویت بندی نیازها
۳ – کارهایی که می توان بر اساس اولویت ها انجام داد.

تاریخ : یازدهم شهریور
زمان : ۳ تا ۷ بعد از ظهر
براى کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.
۰۹۱۲۲۲۰۵۹۹۶